Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach

O nas

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W STRZELECZKACH 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest  jednostką organizacyjną gminy, utworzoną na podstawie uchwały Nr 41/XI/90 Gminnej Rady Narodowej w Strzeleczkach z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach, powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej na terenie Gminy Strzeleczki.

Organizację i zakres działania ośrodka określa statut. Organizację wewnętrzną ośrodka oraz zakres zadań dla pracowników określa regulamin. Zasadniczym celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach jest wspieranie osób i rodzin, które z przyczyn obiektywnych nie są w stanie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb życiowych. 
” Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości „.

Pracą ośrodka kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach jest również organem, który z upoważnienia Wójta prowadzi postępowania w sprawie: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń „Za życiem”, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto jest realizatorem zadań w zakresie: ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, koordynacji działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy, udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy - stypendia.

Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w tym zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin oraz zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i podyktowane zaistniałymi potrzebami gminy. Pomoc społeczną tworzy system świadczeń pieniężnych, rzeczowych, instytucjonalnych oraz usług na rzecz osób i rodzin tego wymagających. Pomoc udzielana jest pod warunkiem współpracy osób i rodzin w zakresie rozwiązywania ich trudnej sytuacji życiowej.

Nasz Ośrodek mieści się na parterze w Urzędzie Gminy w Strzeleczkach.

 
 

GODZINY PRACY

Poniedziałek - 7:30 - 15:30

Wtorek - 7:30 - 15:30

Środa - 7:30 - 17:00

Czwartek - 7:30 - 15:30

Piątek - 7:30 - 14:00

DANE KONTAKTOWE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELECZKACH
(Biuro nr 01,02,03)


ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

Tel./fax: 77 466 80 37
e-mail: opsstrzeleczki@wp.pl

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE
(Biuro nr 08)

Tel.: 77 407 66 98
e-mail: 
s.wilczek@strzeleczki.pl
s.zurek-serafin@strzeleczki.pl

 

DANE DO FAKTURY

Nabywca:

Gmina Strzeleczki
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki
NIP: 1990090013

Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

NIP: 755-10-41-398

NUMERY KONT BANKOWYCH

Konto podstawowe 
95 8883 1028 2003 0000 0026 0001
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Należności od dłużników alimentacyjnych:
21 8883 1028 2004 4000 0026 0002
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30