Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach

Schronienie

SCHRONIENIE

 

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Pobyt w schronisku przyznawany jest decyzją administracyjną. W tym celu należy zgłosić się do ośrodka pomocy, pracownik socjalny przeprowadza wywiad, zawiera z klientem kontrakt socjalny.

 

Pobyt w schronisku jest odpłatny. Wysokość odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu i wynika z załącznika nr 1 do Uchwały nr XLIIII/256/18 Rady Gminy Strzeleczki z dn. 25.01.2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

 

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

 

Pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi jest odpłatny. Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu i wynika z załącznika nr 1 do Uchwały nr III/19/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

 

Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsce siedzące.

 

Osoby bezdomne z terenu Gminy Strzeleczki po uprzednim wydaniu decyzji przez ośrodek mogą uzyskać schronienie w następujących placówkach:

 

1. Schronisko im. św. Brata Alberta Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Jasienicy Górnej

Jasienica Górna 37

48-385 Otmuchów

tel. 77 4356990

 

2. Schronisko z Usługami Opiekuńczymi dla Bezdomnych meżczyzn

Bielice 127

48-316 Łambinowice

tel. 77 4311156

 

Informacje o osobach bezdomnych przebywających na terenie gminy można zgłosić do:

 

1.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach,

ul.Rynek 4

tel.(77) 4668037

w godzinach pracy ośrodka

 

2. Komenda Powiatowej Policji

ul. Sądowa 25, Krapkowice

tel.774079723 lub 997 i 112

całodobowo

 

GODZINY PRACY

Poniedziałek - 7:30 - 15:30

Wtorek - 7:30 - 15:30

Środa - 7:30 - 17:00

Czwartek - 7:30 - 15:30

Piątek - 7:30 - 14:00

DANE KONTAKTOWE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELECZKACH
(Biuro nr 01,02,03)


ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

Tel./fax: 77 466 80 37
e-mail: opsstrzeleczki@wp.pl

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE
(Biuro nr 08)

Tel.: 77 407 66 98
e-mail: 
s.wilczek@strzeleczki.pl
s.zurek-serafin@strzeleczki.pl

 

DANE DO FAKTURY

Nabywca:

Gmina Strzeleczki
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki
NIP: 1990090013

Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

NIP: 755-10-41-398

NUMERY KONT BANKOWYCH

Konto podstawowe 
95 8883 1028 2003 0000 0026 0001
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Należności od dłużników alimentacyjnych:
21 8883 1028 2004 4000 0026 0002
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30