Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach

Świadczenie rodzicielskie

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 

Przysługuje:
1) Matce lub ojcu dziecka - w przypadku:
            - skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego,
            - śmierci matki dziecka,
            - porzucenia dziecka przez matkę,
2) Opiekunowi faktycznemu, rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) oraz osobie, która przysposobiła dziecko w przypadku objęcia go opieką do ukończenia 7 roku życia lub w stosunku do dziecka, wobec którego odroczono obowiązek szkolny - do ukończenia 10 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie będzie przyznawane w wysokości 1000 zł miesięcznie niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok, czyli 52 tygodnie w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.
 

Świadczenie rodzicielskie NIE zostanie przyznane:

  • gdy co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekunowie, o których mowa w pkt 1 otrzymują zasiłek macierzyński
  • osobom, które mają już ustalone prawo na do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna  
  • osobom, które nie sprawują lub zaprzestały sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem z powodu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej
  •  

Kiedy zgłosić się po świadczenie?
 

Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku. 


WNIOSEK DO POBRANIA:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

GODZINY PRACY

Poniedziałek - 7:30 - 15:30

Wtorek - 7:30 - 15:30

Środa - 7:30 - 17:00

Czwartek - 7:30 - 15:30

Piątek - 7:30 - 14:00

DANE KONTAKTOWE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELECZKACH
(Biuro nr 01,02,03)


ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

Tel./fax: 77 466 80 37
e-mail: opsstrzeleczki@wp.pl

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE
(Biuro nr 08)

Tel.: 77 407 66 98
e-mail: 
s.wilczek@strzeleczki.pl
s.zurek-serafin@strzeleczki.pl

 

DANE DO FAKTURY

Nabywca:

Gmina Strzeleczki
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki
NIP: 1990090013

Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

NIP: 755-10-41-398

NUMERY KONT BANKOWYCH

Konto podstawowe 
95 8883 1028 2003 0000 0026 0001
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Należności od dłużników alimentacyjnych:
21 8883 1028 2004 4000 0026 0002
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30