Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

ZASIŁEK RODZINNY

 


Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się
  jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764 zł.


Ponadto zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dziecko nie ukończyło:

 1. 18 roku życia
 2. nauki w szkole, ale nie dłużej niż do 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyżej i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 95,00 zł - do ukończenia 5 roku życia
- 124,00 zł - powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
- 135,00 zł - powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

Dodatki do zasiłku przyznawane z tytułu:

 • urodzenia dziecka - w wysokości 1000 zł jednorazowo,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - w kwocie 400 zł miesięcznie, nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy
  NIE przysługuje jeżeli opiekun dziecka:
  - przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawał w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
  - podjął lub kontynuuje zatrudnienie lub pracę, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego
  - dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającą całodobową opiekę
  - korzysta z zasiłku macierzyńskiego
  - korzysta ze świadczenia rodzicielskiego
 • samotnego wychowywania dziecka - przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka należy się, gdy nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców ponieważ:

              - drugi z rodziców dziecka nie żyje
              - ojciec dziecka jest nieznany
              - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przyznawane w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - przysługuje opiekunom dziecka (w tym rodzicom, opiekunowi faktycznemu i prawnemu) oraz osobom uczącym się  do ukończenia 16 roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a także powyżej 16 do 24 roku życia, jeśli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Wysokość dodatku wynosi miesięcznie: 
  - 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia  
  - 110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
 • rozpoczęcia roku szkolnego - przysługuje raz w roku w kwocie 100 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego lub z rocznym przygotowaniem przedszkolnym 
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - przysługuje:
  a) w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wysokości 113 zł miesięcznie albo 
  b) w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej (w tym także artystycznej) – w wysokości 69 zł miesięcznie.

​​

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1.  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
   
 2.  Załącznik ZSR-05 - dochody nieopodatkowane
   
 3. Załącznik ZSR-07 - wielkość gospodarstwa rolnego
   
 4. Załącznik ZSR-08 - urlop wychowawczy
   
 5. Załącznik ZSR-10 - o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem
   
 6. Załącznik ZSR-12 - tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

GODZINY PRACY

Poniedziałek - 7:30 - 15:30

Wtorek - 7:30 - 15:30

Środa - 7:30 - 17:00

Czwartek - 7:30 - 15:30

Piątek - 7:30 - 14:00

DANE KONTAKTOWE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELECZKACH
(Biuro nr 01,02,03)


ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

Tel./fax: 77 466 80 37
e-mail: opsstrzeleczki@wp.pl

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE
(Biuro nr 08)

Tel.: 77 407 66 98
e-mail: 
s.wilczek@strzeleczki.pl
s.zurek-serafin@strzeleczki.pl

 

DANE DO FAKTURY

Nabywca:

Gmina Strzeleczki
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki
NIP: 1990090013

Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

NIP: 755-10-41-398

NUMERY KONT BANKOWYCH

Konto podstawowe 
95 8883 1028 2003 0000 0026 0001
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Należności od dłużników alimentacyjnych:
21 8883 1028 2004 4000 0026 0002
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30