Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach

Informacje ogólne

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów, którzy współpracują ze sobą i podejmują wspólne kroki na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Strzeleczkach działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1245)
 • Uchwały Nr VI/33/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

​​Zespół interdyscyplinarny w Strzeleczkach został powołany zarządzeniem nr 469/18 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2018r. Przewodniczącą zespołu jest mgr Amanda Kobielska (pracownik socjalny w GOPS Strzeleczki), natomiast zastępcą jest pracownik socjalny Martyna Stoedter.

Ponadto w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Strzeleczkach wchodzą:

 • Brygida Langford - pracownik Caritas Diecezji Opolskiej,

 • Przemysław Kozłowski -  funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach,

 • Łukasz Borończyk -  funkcjonariusz komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach,

 • Dorota Czenczek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej,

 • Renata Reglewska - specjalista kurator sądowy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich,

 • Bogusław Konieczny - psycholog,

 • Kamil Mehlich - pedagog/logopeda szkolny

 • Justyna Kilisz - asystent rodziny

 • Karolina Burmistrz - przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadaniem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest przede wszystkim integrowanie i koordynowanie działań służb, instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zespół interdyscyplinarny obejmuje swoimi działaniami rodziny, w których stosuje się przemoc fizyczną lub psychiczną, w których występują konflikty, dochodzi do zaniedbania, poniżania, wyzwisk lub w których nadużywa się alkoholu albo narkotyków.

Do ustawowych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, które mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

​​Interwencja w środowisku rodzinnym, w którym występuje przemoc odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty" i NIE wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

 

KONTAKT:
Tel. 77 466 80 37
e-mail:  opsstrzeleczki@wp.pl

 

 

PAMIĘTAJ!

Masz prawo szukać pomocy dla siebie i swoich bliskich,

Masz prawo się bronić,

Masz obowiązek bronić własne dzieci,

Masz prawo dbać o siebie i swoich bliskich,

Masz prawo do zmiany swojego dotychczasowego życia,

Masz prawo żyć godnie i bezpiecznie.

 

GODZINY PRACY

Poniedziałek - 7:30 - 15:30

Wtorek - 7:30 - 15:30

Środa - 7:30 - 17:00

Czwartek - 7:30 - 15:30

Piątek - 7:30 - 14:00

DANE KONTAKTOWE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELECZKACH
(Biuro nr 01,02,03)


ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

Tel./fax: 77 466 80 37
e-mail: opsstrzeleczki@wp.pl

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE
(Biuro nr 08)

Tel.: 77 407 66 98
e-mail: 
s.wilczek@strzeleczki.pl
s.zurek-serafin@strzeleczki.pl

 

DANE DO FAKTURY

Nabywca:

Gmina Strzeleczki
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki
NIP: 1990090013

Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

NIP: 755-10-41-398

NUMERY KONT BANKOWYCH

Konto podstawowe 
95 8883 1028 2003 0000 0026 0001
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Należności od dłużników alimentacyjnych:
21 8883 1028 2004 4000 0026 0002
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30