Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach

Program Rodzina 500 +


 

Program "500+" jest realizowany na podatwie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.) w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka , albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej ( w przypadku umieszczenia dziecka w DPS)

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie wszystkim dzieciom w rodzinie do dnia ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobieniem dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej. Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu zasiłkowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

 

Gdzie składać wnioski i w jakim terminie?

Wnioski składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

W przypadku gdy osoba lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

Wypełnione wnioski można dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przesłać listownie lub drogą elektroniczną za pomocą ministerialnego Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.

Po rozpatrzeniu wniosku 500 plus wyślemy e- maila z informacją o przyznaniu świadczeń, ważne jest aby we wniosku podać adres e -mail.

W przypadku braku adresu e-mail informację o przyznaniu świadczeń można odebrać w siedzibie ośrodka. Nie będą wydawane decyzje przyznające, chyba że odmówimy przyznania świadczenia.

 

Wnioski można złożyć od 1 lipca 2019 wyłącznie drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia 2019 drogą elektroniczną i, także w wersji papierowej.

 • Jeżeli wnioskodawca złoży prawidłowo wypełniony wniosek tylko elektroniczny o świadczenie wychowawcze do 31 lipca 2019 świadczenie przysługuje z wyrównaniem od miesiąca lipca , zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019.

 

 • W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w sierpniu 2019  świadczenie przysługuje z wyrównaniem od miesiąca lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 roku.

 

 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 świadczenie przysługuje z wyrównaniem od miesiąca lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.

 

 • Natomiast, gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2019, świadczenie przysługuje od miesiąca października, wypłata najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.

 

 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 spowoduje, że przyznane świadczenie przysługuje od miesiąca listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.

 

 • Jeżeli wniosek zostanie złożony w grudniu 2019, to przyznane świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone nie później niż do 29 lutego 2020 r.

 

 • Natomiast jeżeli wniosek zostanie złożony w styczniu 2020 świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone nie później niż do 29 lutego 2020 r.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1.  dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2.  dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3.  pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4.  członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

 

Świadczenie wychowawcze NIE jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, co oznacza, że nie będzie miało wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy dodatków mieszkaniowych.

 

                                                                                 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

2. Klauzula informacyjna w sprawie o przyznanie świadczenia wychowawczego

GODZINY PRACY

Poniedziałek - 7:30 - 15:30

Wtorek - 7:30 - 15:30

Środa - 7:30 - 17:00

Czwartek - 7:30 - 15:30

Piątek - 7:30 - 14:00

DANE KONTAKTOWE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELECZKACH
(Biuro nr 01,02,03)


ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

Tel./fax: 77 466 80 37
e-mail: opsstrzeleczki@wp.pl

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE
(Biuro nr 08)

Tel.: 77 407 66 98
e-mail: 
s.wilczek@strzeleczki.pl
s.zurek-serafin@strzeleczki.pl

 

DANE DO FAKTURY

Nabywca:

Gmina Strzeleczki
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki
NIP: 1990090013

Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
ul. Rynek 4
47 - 364 Strzeleczki

NIP: 755-10-41-398

NUMERY KONT BANKOWYCH

Konto podstawowe 
95 8883 1028 2003 0000 0026 0001
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Należności od dłużników alimentacyjnych:
21 8883 1028 2004 4000 0026 0002
Bank Spółdzielczy Gogolin O/Strzeleczki

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2